Info voor cliënten

Het PIT is een nevenvestiging van het EPI een, al meer dan 50 jaar bestaand, onafhankelijk instituut, dat zowel gespecialiseerd en langduriger onderzoek en behandeling kan bieden wat valt onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)(de vroegere tweedelijns GGZ), als Basis psychologische hulp wat valt onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)(de vroegere eerste lijns psychologie) .

Sinds medio 2012 is het PIT een erkende GGZ instelling (AGB code 22-220522). Wij doen uitgebreid (neuro)psychologisch en/ of QEEG onderzoek en geven begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. Zie: Vergoeding volwassenen en Vergoeding kinderen tot 18 jaar voor kosten en vergoedingen van diagnostiek en behandeling.
Bij het PIT geldt een wettelijke identificatieplicht.

Diagnostiek:
Het zeer uitgebreide (neuro)psychologisch onderzoek omvat: Intake gesprek, verzamelen van gegevens, testonderzoek, interne besprekingen, telefoongesprekken, uitwerking testen, rapportage, adviesgesprek(ken) evt. ook met derden, zoals bijvoorbeeld ouders, artsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, school of collegae hulpverleners etc. Bij een volledig (neuro)psychologisch testonderzoek wordt uitgebreid gekeken naar het functioneren op de volgende gebieden: Intellectuele capaciteiten, geheugen, aandacht en concentratie, neuro(psycho)logische en motorische ontwikkeling, informatieverwerking, schoolvaardigheden, het gedrag, de bewuste en onbewuste persoonlijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan dit nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld spel- en/of school- observaties of met een klinisch psychofysiologisch onderzoek (QEEG), waarbij het hersenfunctioneren door middel van een EEG (ElectroEncefaloGram of “hersenfilmpje”) wordt geregistreerd, met ogen open en ogen dicht en terwijl men allerlei taken verricht, waarbij aandacht, geheugen en informatieverwerking een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek vindt plaats in ons eigen psychofysiologische laboratorium, wat aan alle medische eisen voldoet. Voor sommige vraagstellingen voldoet een meer specifiek en beperkter onderzoek, zoals bij een beroepskeuze onderzoek of bij een vermoeden van enkelvoudige dyslexie/ dyscalculie.

Behandeling en Begeleiding:
Het PIT kan veel verschillende soorten individuele therapie en begeleiding bieden. Psychologen, orthopedagogen, een (kinder- en Jeugd) psychiater, therapeuten en erkende speltherapeuten bepalen welke therapie het beste aansluit bij de bestaande problematiek, zoals: cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR, speltherapie of een praktische pedagogische thuisbegeleiding. Een specifieke, moderne vorm van therapie, is Neurofeedback Therapie wat ook wel EEG Biofeedback of Neuromodulatie wordt genoemd. (zie hiervoor ook onze website). De effectiviteit van deze behandelmethode wordt wereldwijd steeds meer wetenschappelijk aangetoond. Op ons Instituut wordt Neurofeedback therapie verricht door gespecialiseerde psychologen (Neurofeedbackpsycholoog NIP en BCIA erkend) en gezien als een leerproces en een specifieke vorm en onderdeel van psychotherapie. Soms wordt ter ondersteuning, bij verschillende vormen van therapie, in de thuissituatie, gebruik gemaakt van Craniële Electrotherapie Stimulatie (CES) middels de Alpha-Stim® SCS. Begeleiding/ behandeling kan plaatsvinden voor de meest uiteenlopende problemen: van leer/ werkproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, tot traumaverwerking en seksueel misbruik, bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Wachttijden:
Na een telefonische aanmelding vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats, ongeacht of de hulpvraag diagnostiek of behandeling betreft. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf de telefonische aanmelding geldt voor zowel kinderen als volwassenen momenteel een wachttijd voor een intakegesprek van: ongeveer 3-4 weken. Met uitzondering van ‘spoedgevallen’.
Voor de start van een diagnostiektraject geldt momenteel voor zowel kinderen als volwassenen, na de intake, een wachttijd van: ongeveer 3-4 weken.
Voor de behandeling van kinderen (< 18 jaar) is er momenteel sprake van een wachttijd van: ongeveer 26 weken, behoudens ‘spoedgevallen’.
Wij bieden momenteel voor volwassenen, alleen behandeling door de aan ons Instituut verbonden Psychiater/ psychotherapeut. Wachttijd hiervoor is ongeveer 8-10 weken, behoudens ‘spoedgevallen’.

Of er sprake is van een ‘spoedgeval’ wordt, na telefonische aanmelding, beoordeeld door een van de psychologen, soms ook in overleg met de psychiater.

Gemelde wachttijden gelden voor alle hoofddiagnosegroepen, dus ongeacht de klacht. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie voor volwassenen, ingevolge de zorgverzekeringswet:
Wanneer u de wachtlijst te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut:
Hier vindt u ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut: kwaliteitsstatuut PIT

 
Het PIT is aangesloten bij o.a. het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN), De Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen en hun specialismen (NVGzP), The Society of Applied Neuroscience (SAN), The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR), The Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) en The International Pharmaco EEG society (IPEG).

Het PIT is gevestigd aan de Nazarethstraat 18 te Tilburg. Vlakbij het centrum (aan het Stadspark en achter de schouwburgring) goede (betaalde) parkeermogelijkheden in de wijk of overdekte parkeergarage (Louis Bouwmeesterplein) en uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer.