Wachttijden

Aanmeldings-
wachttijd
Behandelings-
wachttijd
Kind Diagnostiek 1 – 2 weken 1 – 2 weken
Kind Behandeling 1 – 2 weken 15 weken
Volwassen Diagnostiek 1 – 2 weken 1 – 2 weken
Volwassen Behandeling 1 – 2 weken 29 weken

 

Werkwijze wachttijden:
Na een telefonische aanmelding vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats, ongeacht of de hulpvraag diagnostiek of behandeling betreft. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf de telefonische aanmelding geldt voor zowel kinderen als volwassenen momenteel een wachttijd voor een intakegesprek van: ongeveer 1-2 weken. Met uitzondering van ‘spoedgevallen’.

Voor de start van een diagnostiektraject geldt momenteel voor zowel kinderen als volwassenen, na de intake, een wachttijd van: ongeveer 1-2 weken.

Voor de behandeling van kinderen (< 18 jaar) is er momenteel sprake van een wachttijd van: ongeveer 15 weken, behoudens ‘spoedgevallen’.

Wij bieden momenteel voor volwassenen, alleen behandeling door de aan ons Instituut verbonden Psychiater/ psychotherapeut/ GZ psycholoog. Wachttijd hiervoor is ongeveer 29 weken, behoudens ‘spoedgevallen’.

Of er sprake is van een ‘spoedgeval’ wordt, na telefonische aanmelding, beoordeeld door een van de psychologen, soms ook in overleg met de psychiater.

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij het EPI of PIT. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Informatie voor volwassenen, ingevolge de zorgverzekeringswet:
Wanneer u de wachtlijst te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wachtlijstbemiddeling telefoonnummers:
CZ 013-5949110
VGZ 088-1311611
Menzis 088-2224242
Zilveren Kruis 030-6937000