Over het EPI

EPI Zorg B.V. is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling dat (neuro)psychologisch onderzoek verricht en begeleiding en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. (AGB code: 22-220522 EPI-Zorg B.V.)

Psychologisch onderzoek wordt verricht door ervaren en erkende psychologen die werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en onder supervisie van een Gezondheidszorg (GZ) psycholoog en een Klinisch Neuropsycholoog, die zijn geregistreerd in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Begeleiding en behandeling wordt verricht door de genoemde Psychologen, erkende Speltherapeuten, een Pedagogisch Gezinsbegeleider of een (Kinder- en jeugd)Psychiater/ Psychotherapeut.

Bovendien hebben onder het dak van het Instituut meerdere disciplines al jarenlang hun eigen praktijk, waardoor sprake is van een intensieve samenwerking en multidisciplinaire aanpak.

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorg, kijk dan op onze website onder: Vergoeding voor kinderen of volwassenen.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook bellen met onze afdeling Financiƫn op telefoonnummer: 040-2446292.