Over het EPI

I.v.m. CORONAVIRUS

Richtlijnen voor cliënten en ouders bij afspraken op locatie

Guidelines for clients and parents for on-site appointments

Om de zorg in deze tijd zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden hebben wij verschillende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn onder andere gebaseerd op de RIVM-richtlijnen, adviezen van het NIP en de GGZ-richtlijnen.

EPI Zorg, hieronder valt het Eindhovens Psychologisch Instituut (EPI) en het psychologisch Instituut Tilburg (PIT), houdt zich strikt aan de maatregelen met betrekking tot het coronavirus en wij vragen onze cliënten en hun ouders/verzorgers om de regels zorgvuldig na te leven. Dit doen wij voor uw en onze veiligheid. Waar hieronder over ouders wordt gesproken, wordt ouders en/of verzorgers bedoeld.

 • We verzoeken iedereen vanaf 13 jaar om in de wachtkamer en gangen een mondkapje te dragen.
 • We schudden geen handen, we begroeten u met een glimlach.
 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt. We vragen cliënten en ouders niet zonder afspraak binnen te lopen.
 • In wandelgangen en personeelsruimtes houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Alleen gezonde medewerkers, zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere gezinsleden met deze klachten, werken op de locatie.
 • Als een medewerker klachten meldt, worden cliënten en ouders hier van tevoren over ingelicht. Indien mogelijk, vindt de afspraak telefonisch plaats of middels beeldbellen. Het kan voorkomen dat een afspraak hierdoor wordt verzet.
 • Voor zowel medewerkers met klachten, als cliënten en ouders, geldt dat een fysieke afspraak op locatie weer kan plaatsvinden op het moment dat er sprake is van tenminste 48 uur klachtenvrij zijn.
 • Wij vragen cliënten om alleen naar de locatie te komen. Indien dit niet mogelijk is verzoeken wij ouders om niet in de wachtkamer te wachten gedurende een afspraak van uw kind. Indien het voor u niet mogelijk is om deze tijd buiten het pand te overbruggen, vragen wij u dit bij de balie aan te geven. Wij kunnen dan zorgen dat de wachtkamers niet te druk worden.
 • Wij verzoeken u om uw kind door één ouder te laten brengen en ophalen. Eventuele andere gezinsleden dienen buiten het pand te wachten (met uitzondering van baby’s en peuters in een kinderwagen).
 • Kom niet te vroeg en niet te laat, zodat onze wachtruimtes niet te druk worden. Als  u te vroeg aanwezig bent, verzoeken wij u buiten het pand te wachten. Dit geldt ook voor de ouder die zijn kind weer komt ophalen.
 • Bij binnenkomst in ons pand verzoeken wij cliënten en ouders de handalcohol te gebruiken die u direct bij binnenkomst aantreft. Medewerkers zullen tevens voor en na contact met de cliënt handhygiëne toepassen door het wassen van de handen met zeep en/of door gebruik te maken van handalcohol.
 • De wachtkamer is aangepast, zodat er een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden kan worden, daarnaast is er een tweede wachtkamer gecreëerd.
 • In de wachtruimtes zijn de tijdschriften en het speelgoed voor kinderen tijdelijk weggehaald om contactoverdracht tussen ouders en cliënten te vermijden.
 • Wij vragen u zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletruimtes.
 • Wij zullen u geen koffie of thee aanbieden en wij verzoeken u om zelf een flesje drinken mee te nemen als u toch wat wilt drinken.
 • Wij stemmen onderling de agenda’s af, zodat het niet te druk wordt in het pand en de wachtruimtes.
 • Bij binnenkomst ziet u markeringen op de vloerbedekking. Deze geven de looproute weer en zorgen ervoor dat u buiten deze route op 1,5 meter afstand kunt wachten. In Eindhoven gebruiken wij een andere uitgang dan normaal. Deze bevindt zich direct tegenover de wachtkamer en komt uit op de parkeerplaats aan de achterzijde van het EPI.
 • Wij hebben de bureaus van onze medewerkers aangepast, zodat er fysiek meer afstand bewaard kan worden. Daarnaast is er een plexiglas scherm aanwezig.
 • De medewerkers zullen na ieder bezoek van een cliënt zowel de tastvlakken desinfecteren met alcohol, als het gebruikte materiaal. De wachtkamers, de toiletruimtes en de voor- en achterdeur worden meerdere malen per dag schoongemaakt.
 • Indien er tijdens een afspraak toch klachten worden gesignaleerd bij een cliënt en/of ouder, dan zal de afspraak worden afgebroken.
 • Als u of een persoon waar u nauw contact mee hebt gehad positief wordt getest op het coronavirus willen wij u graag vragen hiervan telefonisch melding te maken bij het secretariaat.

Als u vragen heeft over de maatregelen die wij hebben getroffen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat of met de betrokken behandelaar.
EPI 040-2446292    info@epi-groep.nl
PIT 013-5321011    info@epi-tilburg.nl


EPI Zorg B.V. is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling dat (neuro)psychologisch onderzoek verricht en begeleiding en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. (AGB code: 22-220522 EPI-Zorg B.V.)

Psychologisch onderzoek wordt verricht door ervaren en erkende psychologen die werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en onder supervisie van een Gezondheidszorg (GZ) psycholoog en een Klinisch Neuropsycholoog, die zijn geregistreerd in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Begeleiding en behandeling wordt verricht door de genoemde Psychologen, erkende Speltherapeuten, een Pedagogisch Gezinsbegeleider of een (Kinder- en jeugd)Psychiater/ Psychotherapeut.

Bovendien hebben onder het dak van het Instituut meerdere disciplines al jarenlang hun eigen praktijk, waardoor sprake is van een intensieve samenwerking en multidisciplinaire aanpak.

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorg, kijk dan op onze website onder: Vergoeding voor kinderen of volwassenen.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook bellen met onze afdeling Financiën op telefoonnummer: 040-2446292.