Informatie EPI en algemene voorwaarden

EINDHOVENS PSYCHOLOGISCH INSTITUUT (EPI)

Informatie EPI en algemene voorwaarden

Geldropseweg 165, 5613 LM Eindhoven.
Tel: 040 – 244 62 92                    Fax: 040 – 246 53 31
E-mail: info@epi-groep.nl      Internet: www.epi-groep.nl

AGB code EPI-Zorg (Basis GGZ en Specialistische GGZ): 22-220522
Directeur: B.J.A. van Nunen

Het EPI is een onafhankelijk instituut dat al meer dan 50 jaar bestaat, en kan zowel Basis Psychologische hulp bieden (GBGGZ), als meer gespecialiseerd en langduriger onderzoek en behandeling wat valt onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Wij kunnen uitgebreid (neuro)psychologisch en/of (Q)EEG onderzoek doen en geven begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. Bij het EPI geldt een wettelijke identificatieplicht..

Diagnostiek:
Een uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek omvat: een intakegesprek, verzamelen van gegevens, testonderzoek, interne besprekingen, telefoongesprekken, uitwerking testen, rapportage, adviesgesprek(ken) evt. ook met derden, zoals ouders, artsen, Centrum voor jeugd en Gezin, Wijkteams, Bureau Jeugdzorg, collegae hulpverleners, school etc. Bij een volledig (neuro)psychologisch testonderzoek wordt uitgebreid gekeken naar het functioneren op de volgende gebieden: intellectuele capaciteiten, geheugen, aandacht en concentratie, neuro(psycho)logische en motorische ontwikkeling, informatieverwerking, schoolvaardigheden, het gedrag, persoonlijkheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan dit nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld spelobservaties, schoolobservaties of met een klinisch psychofysiologisch onderzoek (QEEG), waarbij het hersenfunctioneren door middel van een EEG (ElectroEncefaloGram of hersenfilmpje) wordt geregistreerd, met ogen open en ogen dicht en terwijl men allerlei taken verricht, waarbij aandacht, geheugen en informatieverwerking een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek vindt plaats in ons eigen psychofysiologische laboratorium, dat aan alle medische eisen voldoet. Voor sommige vraagstellingen voldoet een meer specifiek en beperkter onderzoek.

De testen worden afgenomen door een gekwalificeerd psycholoog (soms met assistentie van een stagiair(e) psychologie van de Universiteit van Tilburg, die de laatste negen maanden van zijn/haar klinische opleiding door onze psychologen wordt begeleid en gesuperviseerd). De testresultaten worden daarna, nog met andere psychologen in het team besproken (MDO), waarna deze resultaten vervolgens door de psycholoog die het onderzoek heeft gedaan, in het adviesgesprek met u worden besproken. Bovendien volgt er een uitgebreide rapportage, waarbij in een bijlage ook alle testresultaten worden vermeld.

Behandeling en Begeleiding:
Het EPI kan veel verschillende soorten individuele therapie en begeleiding bieden. Psychologen, GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Orthopedagogen, Psychotherapeuten, Psychiaters en erkende Speltherapeuten of een Integratieve Kindertherapeut bepalen welke therapie het beste aansluit bij de bestaande problematiek, zoals: cognitieve gedragstherapie, EMDR of spel-/integratieve therapie. Meestal individuele therapie, maar soms ook groepstherapie en/of begeleiding thuis. Ook de behandelaren bespreken de cliënten in ons team (MDO). Een specifieke, moderne vorm van therapie is Neurofeedback, wat ook wel EEG Biofeedback of Neuromodulatie wordt genoemd (zie hiervoor ook onze website). De effectiviteit van deze behandelmethode wordt wereldwijd steeds meer wetenschappelijk aangetoond. Op het EPI wordt Neurofeedbacktherapie verricht door gespecialiseerde psychologen (BCIA-geregistreerd) en gezien als een leerproces en een specifieke vorm en onderdeel van psychotherapie. Soms wordt ter ondersteuning, bij verschillende vormen van therapie, in de thuissituatie, gebruik gemaakt van Craniële Electrotherapie Stimulatie (CES) middels de Alpha-Stim® SCS. Begeleiding/ behandeling kan plaatsvinden voor de meest uiteenlopende problemen: van psychische problemen, ook als gevolg van leer-/werkproblemen, ontwikkelingsstoornissen, tot traumaverwerking en seksueel misbruik, bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Kosten en vergoeding voor diagnostiek en behandeling:

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) (de vroegere eerstelijns psychologie):
In de Basis GGZ wordt niet meer gedeclareerd in uren of consulten, maar in productgroepen (Kort, middel, intensief of chronisch), afhankelijk van de zorgzwaarte.

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ)) (de vroegere tweedelijns GGZ):
Uitgebreide (neuro)psychologische diagnostiek en langdurige en/of complexe behandelingen zijn verrichtingen in de SGGZ. Hiervoor gelden, evenals in de Basis GGZ, door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) (de overheid) vastgestelde prijzen voor diagnostiek en behandeling. Deze tarieven zijn afhankelijk van de te behandelen problematiek en de duur en aard van de verrichtingen en worden gedeclareerd door middel van een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) nota.

Vergoeding jeugd tot 18 jaar:
Door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015, valt Jeugd GGZ-hulp niet meer onder de zorgverzekering, maar wordt dit betaald door de gemeente waar het kind woont. De EPI-groep (EPI en PIT) heeft contracten gesloten met onderstaande 39 gemeenten in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Breda: Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Beesel, Bergeijk, Bergen, Best, Bladel, Breda, Cranendonck, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gennip, Geertruidenberg, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Heeze-Leende, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Horst aan de Maas, Laarbeek, Loon op Zand, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Peel en Maas, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Valkenswaard, Veldhoven, Venray, Waalre, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. De hierboven genoemde gemeenten vergoeden alle zorg die wij leveren volledig (met uitzondering van Neurofeedbacktherapie). U hoeft hiervoor dus zelf niets te betalen. U heeft, voorafgaande aan onze diagnostiek en/of behandeling, wel een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of de gemeente. Ook als u buiten deze regio’s woont kunt u bij ons terecht met uw kind. De verwijzer (huisarts of medisch specialist) moet dan wel specifiek naar het EPI of PIT verwijzen (met een duidelijke omschrijving van de problemen) en u heeft een beschikking (goedkeuring) nodig van uw gemeente. Vanwege een medische geheimhoudingsplicht verstrekken wij geen inlichtingen aan derden, dus ook niet aan de gemeente.

Vergoeding voor volwassenen vanaf 18 jaar door zorgverzekeraars:
De directie van de EPI-groep, waar zowel EPI als PIT onderdeel van zijn, is van mening dat kwaliteit van onze zorg altijd ons belangrijkste criterium is geweest en dat dit ook zo moet blijven. Omdat zorgverzekeraars in hun contracten steeds meer eisen stellen die onze kwaliteit van zorg aantasten, hebben wij daarom weloverwogen besloten om met sommige verzekeraars geen contracten meer te sluiten.

In de meeste gevallen kunnen wij na afloop van het onderzoek of de behandeling uw nota rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering vergoedt onderzoek en behandeling, geheel (restitutiepolis) of gedeeltelijk (naturapolis), afhankelijk van de door u afgesloten verzekering. U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts voor psychologische diagnostiek en/of behandeling. Deze verwijzing moet in ons bezit zijn vóór het begin van de diagnostiek of behandeling, anders vergoedt uw zorgverzekering niet. Meer informatie over vergoedingen kunt u krijgen via ons secretariaat. GGZ-hulp van psycholoog of psychiater valt ook onder uw verplicht eigen risico.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de nota onder vermelding van het notanummer. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het betalen van de nota’s, die u rechtstreeks van ons krijgt toegezonden, ongeacht of uw zorgverzekering geheel, gedeeltelijk of niet vergoedt. Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt u € 80,- per keer in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Algemene leveringsvoorwaarden EPI B.V.