Informatie voor verwijzers

Het EPI is een, al meer dan 50 jaar bestaand, onafhankelijk instituut, dat zowel gespecialiseerd en langduriger onderzoek en behandeling kan bieden dat valt onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)(de vroegere tweedelijns GGZ), als Basis psychologische hulp dat valt onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)(de vroegere eerste lijns psychologie) .

Om administratieve problemen te voorkomen dient een verwijzing voor het EPI in de regel een verwijzing te zijn voor diagnostiek of behandeling in de SGGZ. Indien de zorgvraag teruggeschaald kan worden tot de GBGGZ dan zullen onze specialisten dit zeker doen. Op de verwijzing, voor zowel kinderen als volwassenen, dient ook de AGB code van de verwijzer te staan vermeld.

Sinds medio 2012 is EPI-Zorg een erkende GGZ instelling (AGB code: 22-220522 EPI-Zorg B.V.). Wij doen uitgebreid (neuro)psychologisch en/ of QEEG onderzoek en geven begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. Zie: Vergoeding volwassenen en Vergoeding kinderen tot 18 jaar voor kosten en vergoedingen van diagnostiek en behandeling.
Bij het EPI geldt een wettelijke identificatieplicht.

Diagnostiek:
Het zeer uitgebreide (neuro)psychologisch onderzoek omvat: Intake gesprek, verzamelen van gegevens, testonderzoek, interne besprekingen, telefoongesprekken, uitwerking testen, rapportage, adviesgesprek(ken) evt. ook met derden, zoals bijvoorbeeld ouders, artsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, school, collegae hulpverleners etc. Bij een volledig (neuro)psychologisch testonderzoek wordt uitgebreid gekeken naar het functioneren op de volgende gebieden: Intellectuele capaciteiten, geheugen, aandacht en concentratie, neuro(psycho)logische en motorische ontwikkeling, informatieverwerking, schoolvaardigheden, het gedrag, de bewuste en onbewuste persoonlijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan dit nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld spel- en/of school- observaties of met een klinisch psychofysiologisch onderzoek (QEEG), waarbij het hersenfunctioneren door middel van een EEG (ElectroEncefaloGram of hersenfilmpje) wordt geregistreerd, met ogen open en ogen dicht en terwijl men allerlei taken verricht, waarbij aandacht, geheugen en informatieverwerking een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek vindt plaats in ons eigen psychofysiologische laboratorium, wat aan alle medische eisen voldoet. Voor sommige vraagstellingen voldoet een meer specifiek en beperkter onderzoek, zoals bij een beroepskeuze onderzoek of bij een vermoeden van enkelvoudige dyslexie/ dyscalculie.

Behandeling en Begeleiding:
Het EPI kan veel verschillende soorten individuele therapie en begeleiding bieden. Psychologen, orthopedagogen, een (kinder- en Jeugd) psychiater, therapeuten en erkende speltherapeuten bepalen welke therapie het beste aansluit bij de bestaande problematiek, zoals: cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR, speltherapie of praktische pedagogische thuisbegeleiding.
Een specifieke, moderne vorm van therapie, is Neurofeedback wat ook wel EEG Biofeedback of Neuromodulatie wordt genoemd. (zie hiervoor ook onze website). De effectiviteit van deze behandelmethode wordt wereldwijd steeds meer wetenschappelijk aangetoond. Op het EPI wordt Neurofeedback therapie verricht door gespecialiseerde psychologen en gezien als een leerproces en een specifieke vorm en onderdeel van psychotherapie. Soms wordt ter ondersteuning, bij verschillende vormen van therapie, in de thuissituatie, gebruik gemaakt van Craniële Electrotherapie Stimulatie (CES) middels de Alpha-Stim® SCS. Begeleiding/ behandeling kan plaatsvinden voor de meest uiteenlopende problemen: van leer/ werkproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, tot traumaverwerking en seksueel misbruik, bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Indien u meer informatie wilt over QEEG of Neurofeedback therapie, ook voor de wetenschappelijke verantwoording, kijk dan op isnr.org, www.applied-neuroscience.org, of ga naar www.aapb.org

Het EPI is aangesloten bij o.a. het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN), De Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen en hun specialismen (NVGzP), The Society of Applied Neuroscience (SAN), The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR), The Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) en The International Pharmaco EEG society (IPEG).

Het EPI is gevestigd aan de Geldropseweg 165, 5613 LM te Eindhoven (naast het Augustinianum en tegenover de Petrus Dondersstraat, zie contactgegevens). Ruim, modern, alles begane grond, goede parkeermogelijkheden in de wijk en uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer.