Intakegesprek

U kunt uzelf of uw kind bij ons aanmelden voor een intake/kennismakingsgesprek. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of de gemeente (bij kinderen) nodig. We vragen u om een aanmeldformulier in te vullen, waarop we vragen welke zorgen u heeft, of er eerdere hulpverlening heeft plaatsgevonden en waar wij u bij kunnen helpen. Op basis van het aanmeldformulier beoordelen we of de hulpvraag bij ons past en wij streven ernaar om hierover binnen enkele werkdagen een terugkoppeling te geven. Als u bij ons terecht kunt, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Er wordt vervolgens contact opgenomen wanneer het traject kan starten en op dat moment wordt ook een datum gepland voor de eerste afspraak. Dit intakegesprek, dat ongeveer 45 minuten duurt, vindt plaats met de behandelaar (die het traject zal gaan uitvoeren) en de regiebehandelaar (die op de achtergrond betrokken blijft bij het traject) . In het intakegesprek wordt besproken welke problemen er spelen, wat uw vraagstelling is en wat u van ons verwacht. Vervolgens bespreken wij met u welke routes er mogelijk zijn en stemmen we in onderling overleg af hoe het traject eruit zal zien. Dit kan onder andere bestaan uit psychologisch onderzoek, individuele therapie (o.a. cgt, speltherapie) of systeemtherapie.

Al onze verrichtingen (behalve neurofeedback) worden voor kinderen tot 18 jaar, sinds 1 januari 2015, volledig vergoed door de gemeente waar u woont. Er zijn dus voor u geen kosten aan verbonden. Zie ook Vergoeding kinderen tot 18 jaar.

Volwassenen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Voor volwassenen zijn er dus mogelijk wel kosten verbonden aan onze diagnostiek en behandeling. In het intakegesprek kunnen we wellicht ook aangeven hoeveel procent van de nota uw zorgverzekering vergoedt (indien deze informatie bij ons bekend is). Dit is namelijk afhankelijk van welk type zorgverzekering u bij welke zorgverzekeraar heeft afgesloten. Zie ook: Vergoeding volwassenen.