Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de met u gemaakte afspraken zo goed mogelijk na te komen. Toch kan het wel eens gebeuren dat er iets misgaat.

In dat geval verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende behandelaar binnen het Instituut en meestal wordt dan alles naar tevredenheid opgelost. Ook de direct leidinggevende kan hier eventueel bij betrokken worden.

Indien echter niet tot overeenstemming kan worden gekomen dan hebben wij een klachtenregeling die voldoet aan de daarvoor gestelde eisen van onze beroepsverenigingen. Wij verzoeken u dan uw klacht per e-mail te sturen aan: klachtenregeling@epi-groep.nl

U klacht zal dan worden behandeld in de klachtencommissie en wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vragen over of onduidelijkheden aangaande de van ons ontvangen nota kunt u contact opnemen met: administratie@epi-groep.nl

Wij maken u er hier nogmaals op attent dat het bedrag van de nota bepaald wordt door de gedane verrichtingen en de hieraan gespendeerde tijd in combinatie met de door de overheid (NZa) voor volwassenen hiervoor vastgestelde tarieven. Het EPI heeft dus geen invloed op deze tarieven. Wij stellen de product nota voor een GBGGZ behandeling of een DBC nota in de SGGZ zeer zorgvuldig samen, volgens alle wettelijke regels. U kunt hierover dan ook geen klacht indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van het volledige notabedrag.

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de vergoeding die uw zorgverzekeraar betaalt van onze nota, dan kunt u hierover eventueel een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar, maar niet bij het EPI. Het contract met uw zorgverzekeraar is een privé aangelegenheid en hier staan wij volledig buiten

Klachtreglement cliënten EPI
U kunt het Klachtreglement cliënten EPI hier downloaden