Logopedie

Een logopedist behandelt stem-, taal- en spraakproblemen bij zowel kinderen als volwassenen. Vergoeding hiervoor vindt plaats door de meeste zorgverzekeraars, na verwijzing door de huisarts.

Deze zelfstandige logopediepraktijk is niet meer gevestigd in het gebouw van het EPI, maar is verhuisd naar:
1e Wilakkersstraat 37
5614 BE Eindhoven

Er is nog wel sprake van samenwerking. Er wordt wederzijds gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring en het intensieve contact wat we onderling hebben kan voor sommige cliënten extra nuttig zijn.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op “kantoortijden”:
Telefoon: 040-2128785
E-mail: info@logopediedorren.nl
Website: www.logopediedorren.nl

Logopedist
Nicole Dorren