Geschiedenis van PIT

Het PIT is een nevenvestiging van het Eindhovens Psychologisch Instituut (EPI). Het EPI werd in 1964 opgericht door drs. F. Molenaars en was de eerste maatschap voor psychologen in Nederland. Vanaf het begin was er speciale aandacht voor kinderen met leer-, gedrag- en opvoedingsproblemen, zowel in de thuissituatie als op school.

Bovendien werd er specifieke expertise opgebouwd aangaande seksueel misbruik en asielzoekers problematiek en werd er samengewerkt met meerdere medische en paramedische disciplines.

In april 2003 is het EPI samengegaan met de Neuropsychologen Praktijk Eindhoven, waardoor aan de al aanwezige expertise een nieuwe dimensie werd toegevoegd. De doelstellingen van het instituut zijn hierdoor dus niet veranderd maar zelfs uitgebreid.

De nieuwe eigenaar en directeur werd toen drs. P.E.H. van Nunen, die zowel als neuropsycholoog in het (speciale) onderwijs, gedurende 12 jaar, zijn sporen heeft verdiend en als Psychofysioloog lange tijd werkzaam is geweest op de Universiteit van Tilburg en in het medische circuit. Bovendien was hij al sinds 1988 verbonden aan het Instituut.

Vanaf april 2011 is dus het PIT geopend in Tilburg, wat dezelfde doelstelling heeft als het EPI en dezelfde kwaliteit van onderzoek en behandeling biedt. Dit wordt gerealiseerd doordat er sprake is van dezelfde leiding en ervaren psychologen die gedeeltelijk in Eindhoven en Tilburg werken. Nieuw aangenomen psychologen worden door dit team begeleid en eventueel verder opgeleid.