Intakegesprek

U kunt uzelf of uw kind bij ons aanmelden voor een intake of kennismakingsgesprek. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of de gemeente (bij kinderen) nodig. Na telefonische aanmelding en eventueel invullen van vragenlijsten wordt er een datum gepland. In het intakegesprek van ongeveer 45 minuten kunt u aangeven wat het probleem is, wat uw vraagstelling is en wat u van ons verwacht. Vervolgens wordt door de intaker, een gekwalificeerd psycholoog, aangegeven wat wij vinden dat de beste route is. Verwijzing voor psychologisch onderzoek, speltherapie, begeleiding of behandeling, of wellicht een doorverwijzing naar andere disciplines binnen of buiten het instituut.

Al onze verrichtingen (behalve neurofeedback) worden voor kinderen tot 18 jaar, sinds 1 januari 2015, volledig vergoed door de gemeente waar u woont. Er zijn dus voor u geen kosten aan verbonden. Zie ook Vergoeding kinderen tot 18 jaar.

Volwassenen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Voor volwassenen zijn er dus mogelijk wel kosten verbonden aan onze diagnostiek en behandeling. In het intakegesprek kunnen we wellicht ook aangeven hoeveel procent van de nota uw zorgverzekering vergoedt (indien deze informatie bij ons bekend is). Dit is namelijk afhankelijk van welk type zorgverzekering u bij welke zorgverzekeraar heeft afgesloten. Zie ook: Vergoeding volwassenen.