Intakegesprek

Een eerste intake of kennismaking gesprek is altijd vrijblijvend en zonder vervolg voor u ook kosteloos. U heeft, in principe, al wel een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of van de gemeente (bij kinderen) hier voor nodig. Na telefonische aanmelding wordt er een datum gepland. In het intakegesprek van ongeveer 45 minuten kunt u aangeven wat het probleem is, wat uw vraagstelling is en wat u van ons verwacht. Vervolgens wordt door de intaker, een gekwalificeerd Psycholoog, aangegeven wat wij vinden dat de beste route is. Verwijzing voor: Psychologisch onderzoek, speltherapie, begeleiding of behandeling, of wellicht een doorverwijzing naar andere disciplines binnen of buiten het instituut.

Al onze verrichtingen (behalve neurofeedback therapie) worden voor kinderen tot 18 jaar, sinds 1 januari 2015, volledig vergoed door de gemeente waar u woont. Er zijn dus voor u geen kosten aan verbonden. Zie ook Vergoeding kinderen tot 18 jaar.

Volwassenen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Voor volwassenen zijn er dus mogelijk wel kosten verbonden aan onze diagnostiek en behandeling. In het intake gesprek kunnen we wellicht ook aangeven hoeveel procent van de nota uw zorgverzekering vergoedt (indien deze informatie bij ons bekend is). Dit is namelijk afhankelijk van welk type zorgverzekering u bij welke zorgverzekeraar heeft afgesloten. Zie ook: Vergoeding volwassenen .