Neurofeedback, CES en tDCS

Neurofeedback -ook wel EEG biofeedback genoemd- is een methode om een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht te brengen.

Neurofeedback bestaat al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw en is in veel landen zoals o.a. Amerika, Australië, Zuid Afrika, Israël en de landen in Europa een veelvuldig, en met succes, toegepaste methode in de zorg, zowel in (universiteits-) klinieken als in particuliere praktijken. Mede dankzij recente technische ontwikkelingen is het steeds breder toepasbaar, zelfs thuis in uw eigen huiskamer.

Voorafgaand aan neurofeedback therapie wordt er altijd eerst een uitgebreid QEEG onderzoek gedaan in ons eigen laboratorium en wordt er een individueel en persoonlijk behandelplan opgesteld (zie de sectie QEEG en Psychofysiologisch onderzoek, voor meer uitleg).

Onder begeleiding van een neurofeedback therapeut/ psycholoog traint u dan tijdens individuele sessies gericht uw hersenactiviteit. U zit dan in een gemakkelijke stoel voor een beeldscherm, terwijl uw hersenactiviteit gemeten wordt met enige elektroden die op uw hoofd zijn geplakt. De therapeut volgt deze hersenactiviteit op zijn beeldscherm en begeleidt u. Op uw eigen beeldscherm krijgt u terugkoppelingen van deze hersenactiviteit in beeld en/ of geluid: de (neuro)feedback. Op het moment dat u de juiste hersenactiviteit laat zien, krijgt u hiervoor een ‘beloning’. De hersenen worden hierdoor getraind en u stimuleert daarmee het zelfherstellende vermogen van de hersenen. De hierdoor teweeggebrachte veranderingen in het functioneren van de hersenen lijken blijvend te zijn.

Voor wie en bij welke aandoeningen?
Neurofeedback is toepasbaar bij zowel kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen. Hoewel neurofeedback al lang bestaat, is de methode nog steeds grotendeels experimenteel. Naar onze mening is er tot op heden al wel voldoende wetenschappelijk bewijs voor de behandeling van ADHD/ ADD, Epilepsie en Slaapproblemen. Ten aanzien van allerlei andere stoornissen zijn in de literatuur vaak alleen maar individuele, succesvolle behandelingen gepubliceerd (en is daarmee dus nog niet wetenschappelijk bewezen). Ook in ons Instituut zijn er meerdere voorbeelden van succesvolle behandelingen van andere stoornissen voorhanden. Maar neurofeedback is geen wondermiddel en soms past een andere behandeling beter bij uw klachten. Na onderzoek middels een QEEG, of soms al bij het intake gesprek, kunnen wij u daarover meer duidelijkheid geven.

In de (top)sport en in het (hoger) management, waar mensen mentaal topprestaties moeten leveren, is gebleken dat neurofeedback vaak tot betere prestaties leidt.

De neurofeedbacktherapie bestaat, in de regel, uit (15-) 30 sessies (en heel soms tot 50 sessies toe), afhankelijk van de ernst van de klachten en de hersenreactiviteit van de betreffende persoon. Een neurofeedback sessie duurt maximaal 1 uur, en er worden 2-3 sessies gepland per week. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ondersteunt de door ons toegepaste methode en heeft een eigen Neurofeedbacksectie, waar wij ook lid van zijn. Ook op Europees niveau en daarbuiten is er sprake van samenwerking.

Het is momenteel ook mogelijk om, met een duidelijke instructie, thuis gebruik te maken van Craniële Electrotherapie Stimulatie (CES) middels de Alpha-Stim®, als voorbereiding op Neurofeedbacktherapie en als zelfstandige therapie bij Depressie, Angst, Stress en Slaapproblemen. De eerste sessie CES vindt altijd plaats op ons Instituut.

In incidentele gevallen bestaat ook de mogelijkheid tot tDCS (transcranial Direct Current Stimulation) therapie. De behandelend psycholoog kan u daar verder over inlichten.

Desgewenst kan, na afloop van de training, opnieuw een QEEG en/ of een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden om de resultaten ook objectief inzichtelijk te maken.
Voor meer informatie over QEEG en neurofeedback, ga naar: isnr.org