Over het PIT

Het Psychologisch Instituut Tilburg (PIT) is een nevenvestiging van het vermaarde Eindhovens Psychologisch Instituut (EPI). Het PIT is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling dat (neuro)psychologisch onderzoek verricht en begeleiding en behandeling biedt aan vooral kinderen en jongeren, maar ook aan volwassenen, in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. (AGB code: 22-220516 PIT B.V.)

Psychologisch onderzoek wordt verricht door ervaren en erkende psychologen die werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (PSYCHOLOOG NIP) en onder supervisie van een Gezondheidszorg (GZ) psycholoog en een Klinisch Neuropsycholoog , die zijn geregistreerd in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Begeleiding en behandeling wordt verricht door de genoemde Psychologen, erkende Speltherapeuten, een Pedagogisch Gezinsbegeleider of een (Kinder- en jeugd)Psychiater/ Psychotherapeut.

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorg, kijk dan op onze website onder Vergoeding voor kinderen of volwassenen.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook bellen met onze afdeling Financiƫn op telefoonnummer: 040-2446292.