Over het PIT

Coronavirus

Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten we van u als cliënt (ouders/verzorgers):
Wij houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Voor nu gelden de volgende gedragsregels voor onze medewerkers en cliënten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

  1. Mocht u, een van u kinderen of familieleden klachten of milde klachten hebben dan wil ik u verzoeken om de afspraken bij het EPI of PIT af te bellen, niet naar de instelling te komen en thuis te blijven.
  2. We volgen het landelijk beleid aangaande het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van papieren zakdoeken en het zo nodig hoesten in de mouw (niet in de hand).
  3. Waar mogelijk zullen we afspraken proberen om te zetten naar telefonische afspraken.
  4. Ook zijn we druk bezig om te kijken of we via beeldbellen afspraken kunnen gaan inplannen. Als we zover zijn zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
  5. Voor vragen of heeft u twijfels neem contact met ons op:
    EPI 040-2446292
    PIT 013-5321011

 
Het Psychologisch Instituut Tilburg (PIT) is een nevenvestiging van het vermaarde Eindhovens Psychologisch Instituut (EPI). Het PIT is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling dat (neuro)psychologisch onderzoek verricht en begeleiding en behandeling biedt aan vooral kinderen en jongeren, maar ook aan volwassenen, in de meest ruime zin, zowel psychologisch als anderszins. (AGB code: 22-220516 PIT B.V.)

Psychologisch onderzoek wordt verricht door ervaren en erkende psychologen die werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (PSYCHOLOOG NIP) en onder supervisie van een Gezondheidszorg (GZ) psycholoog en een Klinisch Neuropsycholoog , die zijn geregistreerd in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Begeleiding en behandeling wordt verricht door de genoemde Psychologen, erkende Speltherapeuten, een Pedagogisch Gezinsbegeleider of een (Kinder- en jeugd)Psychiater/ Psychotherapeut.

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorg, kijk dan op onze website onder Vergoeding voor kinderen of volwassenen.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook bellen met onze afdeling Financiën op telefoonnummer: 040-2446292.