Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding

Dit is bedoeld voor gezinnen waarin één of meerdere kinderen gezondheidsproblemen hebben die vallen onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Opvoeden is moeilijk, en zeker als het kinderen betreft die een ontwikkelingsstoornis of een gedragsprobleem hebben. Geen enkele ouder is daarvoor ook opgeleid. Maar binnen het instituut zijn er wel speciaal opgeleide mensen, die gezinnen kunnen ondersteunen in de opvoeding en omgang met hun kinderen.

Deze praktisch pedagogische thuisbegeleiders komen thuis, in het gezin en ondersteunen de ouders/verzorgers in de dagelijkse omgang met hun kinderen. Zij staan ook in nauw contact met de andere hulpverleners op ons Instituut, die het kind en de ouders, al eerder voor onderzoek of voor behandeling hebben gezien.

Deze ondersteuning kan zelfs, in overleg, buiten kantooruren plaatsvinden.