QEEG en Psychofysiologisch onderzoek

De huidige technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om gespecialiseerd onderzoek te doen naar het functioneren van de hersenen. Een QEEG onderzoek wordt standaard gedaan, voorafgaand aan Neurofeedback training, maar is ook zeer geschikt voor het geven van een medicatie advies aan medisch specialisten (Farmaco EEG) en het evalueren van medicatie- of behandel- en trainingseffecten (nameting).

Aangezien alle gedrag geregeld wordt door de hersenen, kan er dus bij allerlei klachten een verstoorde hersenactiviteit worden gemeten. Naast het klassieke EEG (‘hersenfilmpje’) bestaat er een daarvan afgeleide, uitgebreidere meetmethode, een QEEG (Kwantitatief Electro-Encefalo-Gram). Dit QEEG is een herberekening van de gemeten EEG signalen. Tijdens onze (Q)EEG registratie wordt de hersenactiviteit gemeten via 26 elektroden op het hoofd, terwijl men stil zit met de ogen open en ogen dicht (klassieke EEG) en tijdens het maken van gestandaardiseerde psychofysiologische taken, die informatieverwerking vereisen en specifiek functioneren van de hersenen. Tijdens deze taken vindt er dus een EEG en ERP (Event Related Potential) registratie plaats en worden tevens reactietijd, ademhaling, hartslag, hartslagvariabiliteit, spierspanning en huidgeleiding gemeten. Bovendien wordt er ook nog een gestandaardiseerd, soms computer gestuurd, zeer uitgebreid neuropsychologisch onderzoek verricht en zijn er uitgebreide (internet) vragenlijsten voor de anamnese, de slaap, de klachten en de persoonlijkheid.

Het EPI heeft, in 2006, besloten deze methode op de best mogelijke, wetenschappelijk verantwoorde manier toe te passen, in samenwerking met een wereldwijd netwerk van ervaren en gerespecteerde wetenschappers en een gespecialiseerd bedrijf; the Brain Resource Company (BRC) in Australië. Voor dit doel zijn op het EPI in Eindhoven en op het PIT in Tilburg Psychofysiologische laboratoria opgezet, die aan alle internationale medische regels voldoen. Hier vinden de onderzoeken plaats. Vervolgens worden de gegevens van alle onderzoeken, via een beveiligde internetverbinding, verstuurd naar het hoofdkantoor van BRC in Australië. Hier worden ze individueel bekeken en vergeleken met een database van duizenden personen. Vervolgens komen de resultaten; zowel ruwe EEG data als de zogenaamde Brain Maps (het QEEG), ERP’s en gescoorde neuropsychologische testresultaten, terug naar het EPI en het PIT. Hier worden de resultaten opnieuw bekeken en worden dan geïnterpreteerd door een Psychofysioloog (gespecialiseerd in EEG onderzoek), Klinisch Neuropsycholoog (die gespecialiseerd is in de relatie tussen gedrag en de werking van de hersenen) en meerdere Neurofeedback therapeuten/ psychologen. Op grond van al deze onderzoeksresultaten kan er dan een diagnose worden gesteld en wordt er bekeken wat er voor behandelmogelijkheden zijn (Neurofeedback, Psychologisch, Medicamenteus of anderszins). Hierna wordt dit in een adviesgesprek vervolgens met u besproken.

Voor meer informatie over QEEG en neurofeedback ga naar: isnr.org (in het Engels) of de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); www.psynip.nl/neurofeedback (in het Nederlands)