Traumabehandeling / begeleiding

Na een intakegesprek of na psychologisch onderzoek kan er individuele behandeling of begeleiding plaatsvinden. Dit kan individueel bij een psycholoog, psychiater, psychotherapeut, speltherapeut of integratief kindertherapeut op het Instituut (cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR, Neurofeedback therapie, of speltherapie etc.)

Begeleiding/ behandeling kan plaatsvinden voor de meest uiteenlopende problemen: van leer/ werkproblemen tot traumaverwerking en seksueel misbruik, bij zowel jongeren als volwassenen.

Aan het Instituut is een (Kinder- en jeugd) Psychiater/ Psychotherapeut verbonden waar wij, indien noodzakelijk, op korte termijn een afspraak bij kunnen plannen.

Bij voldoende vraag kan er ook groepsgewijs psycho-educatie worden gegeven, ook voor speciale doelgroepen (b.v. Autisme) of groepsbijeenkomsten voor ouders van …. of broers en zussen van ….