Vergoeding volwassenen

Voor gedeeltelijke of gehele vergoeding van kosten voor diagnostiek en behandeling voor volwassenen vanaf 18 jaar door de zorgverzekering, in zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist voor psychologische diagnostiek en/ of behandeling. Hierop moet dus vermeld staan of het een verwijzing is voor de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Deze verwijzing moet in ons bezit zijn vóór het begin van de diagnostiek of de behandeling (dus bij het intakegesprek), anders is er geen vergoeding door uw zorgverzekering mogelijk en moet u de gehele nota zelf betalen.

Verschil Restitutiepolis en Naturapolis:
Restitutie/ vrije zorgkeuze polis: vrije keuze van artsen/ psychologen/ apotheek etc. u beslist dus zelf naar welke arts, ziekenhuis of psycholoog u gaat.
Natura/combinatie polis: recht op zorg, maar uw verzekeraar beslist waar u naar toe kunt. U kunt dus niet overal naartoe, uw keuze is beperkt.
Bij een Budgetpolis is deze keuze zelfs zeer sterk beperkt en kunt u slechts bij weinig artsen, ziekenhuizen of psychologen terecht.
Ondanks dat de term: restitutie doet vermoeden dat u alles eerst moet voorschieten en dan pas de nota’s betaald krijgt, is dit niet waar. Uw zorgverzekeraar betaalt in de regel binnen 30 dagen. Dit is ook de reguliere betalingstermijn in de zorg. Let u wel goed op alle voorwaarden die de verzekering stelt, zeker ten aanzien van vergoedingen in de GGZ. Sommige verzekeraars hanteren hiervoor, om onduidelijke redenen, uitzonderingen.

Volgens de zorgverzekeringswet kan psychologische zorg verdeeld worden in Generaliseerde Basis GGZ (GBGGZ) en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Kort gezegd komt het hier op neer dat Basis GGZ bedoeld is voor kortdurende en minder complexe problematiek. Alles wat complexer en meer gespecialiseerde behandeling vraagt, valt onder de SGGZ. Ook uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek is dus Gespecialiseerde GGZ. Sinds medio 2012 zijn het EPI en het PIT toegelaten zorginstellingen volgens de WTZI en mogen daarom GGZ zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet. Wij doen dus zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Psychologische en Psychiatrische hulp valt ook onder het verplichte eigen risico voor iedereen boven de 18 jaar.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
De vroegere Eerstelijns psychologie. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften duurt een consult 45 minuten en worden er 15 minuten gerekend voor het bijhouden van aantekeningen in het dossier enz. Voor EMDR behandelingen worden soms 2 opeenvolgende uren gereserveerd. Ook alle andere verrichtingen worden, zowel in de GBGGZ als in de SGGZ, gedeclareerd zoals; de reistijden naar een andere locatie, een gesprek met een naaste (ouders, broer of zus e.d.), het schrijven van verslagen, intern en extern overleg, telefoongesprekken en e-mail contacten. In de Basis GGZ wordt niet meer gedeclareerd in uren of consulten, maar door middel van Productgroepen (kort, middel, intensief of chronisch). Uw zorgverzekering vergoedt in deze Productgroepen, (zeer beperkt) onderzoek en kortdurende behandeling, geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de door u afgesloten verzekering. U ontvangt pas een nota na het afsluiten van het onderzoek of de behandeling.

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ)
De vroegere Tweedelijns GGZ. Uitgebreide (neuro)psychologische diagnostiek en langdurige en/of complexe behandelingen zijn verrichtingen in de SGGZ. Hiervoor gelden, evenals in de Basis GGZ, door de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza)(de overheid) vastgestelde tarieven voor diagnostiek en behandeling. Deze tarieven zijn afhankelijk van de te behandelen problematiek en de duur en aard van de verrichtingen en worden gedeclareerd door middel van een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) nota. Ook hiervoor krijgt u pas een nota na het afsluiten van de diagnostiek of de behandeling.

De directie van de EPI-groep, waar zowel EPI als PIT onderdeel van zijn, is van mening dat kwaliteit van onze zorg altijd ons belangrijkste criterium is geweest en dit ook zo moet blijven. Omdat Zorgverzekeraars in hun contracten steeds meer eisen stellen die onze kwaliteit van zorg aantasten, hebben wij daarom weloverwogen besloten om sinds 2015 geen, of slechts een beperkt aantal contracten voor GBGGZ en SGGZ zorg te sluiten met zorgverzekeraars.
Onze administratie kan u vertellen met welke zorgverzekeraars wij wel een contract hebben.

Dit betekent voor u, dat uw zorgverzekering, als wij geen contract met ze hebben, onze nota’s soms volledig betaalt (bij een echte restitutiepolis) of anders slechts gedeeltelijk, bij een natura of budget polis. U krijgt dan van ons een papieren Productgroep nota in de GBGGZ of een papieren DBC nota in de SGGZ. Sinds medio 2012 zijn EPI-Zorg (AGB code: 22-220522) en het PIT (AGB code 22-220516) erkende GGZ instellingen en u kunt in uw polisvoorwaarden nakijken hoeveel procent of welk bedrag er vergoed wordt van een Productgroep nota in de Basis GGZ of DBC nota in de Gespecialiseerde GGZ bij een niet gecontracteerde zorginstelling en wat de overige voorwaarden zijn.

Neurofeedback therapie valt gedeeltelijk onder psychotherapie en gedeeltelijk onder niet te vergoeden zorg. Dit gedeelte is dus voor eigen rekening. U krijgt dan een nota waarop duidelijk staat vermeld dat het om Neurofeedback gaat.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de nota en onder vermelding van het notanummer.

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het betalen van de nota’s, die u rechtstreeks van ons krijgt toegezonden, ongeacht of uw zorgverzekering wel of niet vergoedt.

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt u € 80,- per keer in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.