Wachttijden

Aanmeldings-
wachttijd
Behandelings-
wachttijd
Kind Diagnostiek 2 weken 2 weken
Kind Behandeling 2 weken 2/26* weken
Volwassen Diagnostiek 2 weken 2 weken
Volwassen Behandeling 2 weken 2 weken

* Afhankelijk van het type behandeling

Werkwijze wachttijden:

Na een telefonische aanmelding vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats, ongeacht of de hulpvraag diagnostiek of behandeling betreft. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Bij spoedgevallen kan de wachttijd korter zijn.

Of er sprake is van een spoedgeval wordt, na telefonische aanmelding, beoordeeld door een van de psychologen, soms ook in overleg met de psychiater.

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij het EPI of PIT. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Informatie voor volwassenen, met betrekking tot de zorgverzekeringswet:
Wanneer u de wachtlijst te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wachtlijstbemiddeling telefoonnummers:
CZ 013-5949110
VGZ 088-1311611
Menzis 088-2224242
Zilveren Kruis 030-6937000