Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek wordt zelfstandig afgenomen door 1 psycholoog, die ook het afrondende adviesgesprek met u voert. Wel is er sprake van intern overleg met collega’s over alle cliënten, zodat er door meerdere ‘brillen’ kan worden gekeken. In het onderzoek staat het kind of de volwassene centraal.

Eigenlijk onafhankelijk van de vraagstelling streven wij naar een zo breed mogelijk onderzoek en inventarisatie. Pas als alle mogelijkheden en beperkingen in kaart zijn gebracht, is met enige nauwkeurigheid de aard en de oorzaak van de problematiek aan te geven en kunnen de juiste adviezen worden gegeven.

Het onderzoek omvat in principe: Intellectuele capaciteiten, geheugen, aandacht en concentratie, informatieverwerking, neuro(psycho)logische en motorische ontwikkeling, schoolvaardigheden, het gedrag, de bewuste en onbewuste persoonlijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan dit nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld spel- en/of school- observaties of met een klinisch psychofysiologisch onderzoek (QEEG), waarbij het hersenfunctioneren door middel van een EEG (ElectroEncefaloGram of hersenfilmpje) wordt geregistreerd, met ogen open en ogen dicht en terwijl men allerlei taken verricht, waarbij aandacht, geheugen en informatieverwerking een belangrijke rol spelen.

Kortom; het totale (neuro)psychologische en (neuro)psychiatrische functioneren wordt onderzocht. Indien gewenst kan er, bij volwassenen, ook een beroeps- keuze/interesse onderzoek plaatsvinden. Het onderzoek vindt dus ook op meerdere dagen plaats in sessies van zo’n 2-3 uur.

Na afloop van het onderzoek volgt een adviesgesprek en een uitgebreide rapportage, met conclusies en adviezen. Indien gewenst kunnen deze resultaten ook besproken worden met andere hulpverleners, of op de school van het kind etc.