Publicaties

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in het onderzoek, de advisering, begeleiding en behandeling van kinderen en volwassenen met allerlei ontwikkelingsstoornissen.Ten behoeve van de verduidelijking van deze stoornissen aan ouders en leerkrachten zijn er in het verleden meerdere publicaties verschenen (o.a. bij oudervereniging Balans, afdeling Eindhoven), die onze (vaak unieke) kijk hierop weergeven. U kunt hier deze artikelen downloaden in PDF opmaak. Vrije verspreiding is toegestaan, onder vermelding van bron en naam van de auteur.

  • AD(H)D: een stoornis in de aandachtsregulatie. (ADHD)
  • NLD: Non-verbal Learning Disabilities syndrome (een niet verbale leerstoornis). (NLD)
  • Dyslexie en andere taalstoornissen (taalverwerking- en/ of leesproblemen). (Dyslexie)
  • Autisme en andere contactstoornissen (Autisme)
  • Van kind tot volwassene. Problemen als gevolg van neurologische rijpingsachterstanden. (Rijping)